Wat is de opleiding tot hondenverzorger?

Voordat je de opleiding tot hondentrimmer ingaat, is het belangrijk om te weten dat:

  • Er is geen diploma of certificaat nodig om als trimsalon te werken
  • De Franse federatie van dierenverzorgers raadt aan een opleiding te volgen in een van de achtUNCFT-centra (National Union of Grooming Training Centres).
  • Er is ook een andere opleiding die tot een certificaat leidt, aangeboden door de Kamers van Koophandel en Ambachten, die ook is ingeschreven in het Nationaal Register van Beroepscertificaten.
  • Ten slotte worden andere opleidingen erkend door de Convention Collection de la profession de toiletteur.

De doelstellingen van de cursus hondentrimmen

Een cursus honden- en kattentrimmen heeft tot doel de vaardigheden te verschaffen die nodig zijn om een gediplomeerd trimster te worden, die kan werken met de belangrijkste honden- en kattenrassen.

 • De dierentrimmer verricht klassieke grooming of grooming voor wedstrijden.
 • Hij kan zijn technieken aanpassen aan het type hond of kat en zijn gedrag.
 • Hij kan de haalbaarheid en de kosten van een bepaalde dienst inschatten en de gezondheidstoestand van het dier beoordelen.
 • Bij zijn activiteit worden de regels inzake hygiëne, veiligheid en de in het beroep geldende voorschriften in acht genomen.
 • Het biedt te koop aan, afgeleide producten (cosmetica, accessoires,…) en aanverwante diensten.
 • Indien de activiteit van de trimsalon als zelfstandige wordt uitgeoefend, kan de trimsalon schattingen en facturen opstellen.
 • Hij verwelkomt, informeert en adviseert de klant.
 • Hij beheert de logistiek van zijn activiteit met de aankoop van verbruiksgoederen en producten en de plaatsing ervan in het schap.
 • Hij controleert de goede staat van de apparatuur en voert onderhoud uit.
 • Hij zorgt voor de rentabiliteit van de diensten die hij levert om de toekomst van zijn bedrijf op lange termijn te garanderen.

De opleiding tot honden- en kattenverzorger

Om al deze doelstellingen te bereiken, omvat het opleidingsprogramma voor het verzorgen van dieren zowel vakdidactische modules, die tot doel hebben een goede kennis van het gebied van de honden te verwerven, als modules op horizontale gebieden die verband houden met de organisatie en de werking van de trimsalon.

De modules van het vakgebied

 • De klant en zijn hond of kat verwelkomen,
 • Analyse van het verzoek en vaststelling van de haalbaarheid van de dienst,
 • Verzorgingstechnieken en cursussen voor honden en katten,
 • Organisatie en voorbereiding van de werkruimte,
 • Volledige verzorging volgens de normen van het ras,
 • Gedrag van honden en katten,
 • Basis hondentraining en biologie,
 • De overeenstemming van zijn prestaties met de in het beroep geldende regels inzake hygiëne, veiligheid en respect voor en welzijn van het dier.

De modules voor het beheer van een trimsalon

 • Administratief beheer van de ontwikkeling van de trimsalon,
 • Klantrelaties,
 • Professionele communicatie,
 • De indeling van de winkel door het markeren en tonen van producten,
 • Het opstellen van een offerte en een factuur voor een particulier of een professional,
 • De extra verkoop van cosmetische producten of accessoires,
 • Controle van de conformiteit van een levering en beheer van klachten,
 • Communicatie in het Engels met een buitenlandse klant.

Praktijk op de werkplek

 • Ten slotte heeft de opleiding tot honden- en kattenverzorger altijd een “praktisch” gedeelte in een bedrijf, afwisselend of als stage.

Opleidingsmogelijkheden voor honden

Na de opleiding tot hondentrimmer zijn er verschillende afzetmogelijkheden:

 • Gediplomeerde trimsalon in salon of thuis,
 • Medewerker van een trimsalon of dierenwinkel,
 • Assistent van de leraar,
 • Een bedrijf starten of overnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *